ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی
با پرداخت چند دلار در تایلند می‌توانید ماساژ فوق العاده ای بگیرید که تمام وجودتان را سرزنده می‌کند. مردم تایلند به صورت مرتب به سالن‌های ماساژ می‌روند، چون از نظر آن‌ها برای سلامتی لازم است. ماساژ تایلندی بر خلاف سبک غربی‌ها که با آرامش همراه است، می‌تواند شامل گپ و گفت‌ و گو بوده و در جمعی خوش مشرب صورت گیرد. دو ساعت ماساژ از نظر آن‌ها زیاد نیست و انتظار داشته باشید که بر روی شما راه بروند

ماساژ تایلندی
Rated 4.5/5 based on 470 reviews