پلکان کاموندو در استانبول

پلکان کاموندو در استانبول

در استانبول محله ای به نام کاراکوی وجود دارد که در آن یک پلکان قدیمی و زیبا قرار دارد که در آن موسیقی زنده اجرا می شود و جوان ها در آن خوش می گذرانند و از عکاسی و گوش دادن به موسیقی زنده لذت می برند. در این پله تابلوهایی هست که نشان می دهد که این پلکان توسط یک خانواده مهاجر یهودی ساخته شده است. نام این پله ها از روی یک بانک در همین محله گرفته شده و برای نوه این خانواده ساخته شده تا به راحتی در این محل رفت و آمد کند و سپس مردم هم از این پله ها استفاده کردند


پلکان کاموندو در استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews