پنجره های رنگی در سنگاپور

پنجره های رنگی در سنگاپور

تصویر از ساختمان با شیشه های رنگی که می بینید به یکی از خیابان های شلوغ سنگاپور جلوه ای زیبا بخشیده است.این عکس را آندره زی عکاس نشنال جئوگرافیک گرفته است.زمانی که او می خواست از این ساختمان عکس بگیرد شلوغی خیابان مانع این کار می شد. او می گوید در روز آخر وسایلم را جمع کرده بودم و آماده رفتن بودم که اتفاقی مسیرم به این خیابان افتاد و دیدم که خیابان به طرز عجیبی خلوت است.از این فرصت استفاده کردم و شروع کردم به گرفتن عکس از این بنای زیبا و بی نظیر.در حین عکاسی به خود می گفتم بارها منتظر بودم تا خیابان خلوت شود و حالا فکر می کنم آنقدرها هم جالب نیست عکس گرفتن از این خیابان خلوت, منتظر شدم و زمانی که اولین موتور سوار از مقابل آن رد شد سریع عکس گرفتم.پنجره های رنگی در سنگاپور
Rated 4.5/5 based on 470 reviews