کلیسای چورا استانبول

کلیسای چورا استانبول


کلیسای چورا استانبول ،کلیسایی با معماری زیبای بیزانسی
این کلیسا یکی از آثار باقی مانده از دوران بیزانس در استانبول میباشد.
جذابیت این کلیسا مربوط به کاشی کاری و همچنین نقاشی های زیبایی است که بر دیوارها و سقف های کلیسا حک شده است. گفته شده این نقاشی ها برگرفته از زندگی حضرت مریم و حضرت عیسی میباشد.
این کلیسا یکی از آثار باقی مانده از دوران بیزانس در استانبول میباشد.
جذابیت این کلیسا مربوط به کاشی کاری و همچنین نقاشی های زیبایی است که بر دیوارها و سقف های کلیسا حک شده است.
گفته شده این نقاشی ها برگرفته از زندگی حضرت مریم و حضرت عیسی میباشد.

 کلیسای چورا استانبول


قصر شیرین شما را به تور استانبول و بازدید از کلیسای چورا دعوت میکند .

کلیسای چورا استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews