دانشکده علوم ،که متروکه ای ترسناک شد

دانشکده علوم ،که متروکه ای ترسناک شد

یک ساختمان قدیمی است که ظاهرا در گذشته دانشکده علوم منطقه کایرتبد بوده است و شایعات زیادی در رابطه با ترسناک بودن آن شنیده شده است .
این ساختمان بسیار قدیمی و متروکه است و گفته می شود که شب ها صداهای آزار دهنده و مرموزی از اطراف آن شنیده میشود و گاها دیده شده که اسکلت هایی در اطراف این ساختمان در حرکت هستند.
یکی از جنبه های تعجب بر انگیز این منطقه کشته شدن ابهام آمیز نگهبانی است که به عنوان مامور حفاظت در آنجا استخدام شده بود . برخی معتقدند دلیل این اتفاقات اجساد مردگانی است که در گذشته در آزمایشگاه بیولوژی این دانشگاه تشریح شده اند
این مکان جز مناطق تسخیر شده در هند به شمار میرود که موجبات وحشت مردم منطقه را فراهم کرده است
نظرتان چیست که در گشت های تور هند سری به این مکان های ترسناک بزنید!!!!!

متروکه های ترسناک

دانشکده علوم ،که متروکه ای ترسناک شد
Rated 4.5/5 based on 470 reviews