هتلی لوکس در میان دریاچه

هتلی لوکس در میان دریاچه

کاخی زیبا در میان آبهای دریاچه پیچولا در شهرستان اودایپور هند که البته در حال حاضر تبدیل به یک هتل 5 ستاره لوکس شده است . این کاخ مکانی تفریحی است و در واقع از ابتدا هم تفریحگاه تابستانی پادشاهان بوده است .
این کاخ در قرن هیجدهم ساخته شده است و در سال 1983 در فیلمبرداری فیلم اختاپوس بابازی جیمز باند به عنوان منزل شخصیت اصلی فیلم استفاده شده است
از اسکله تا هتل مسافران را با قایق جابجا می کنند و اگر بخواهند به ساحل بروند هم از طریق قایق این کار را انجام میدهند.
یکی از جاذبه های گردشگری تور هند که دیدن آن خالی از لطف نیست ، کاخ دریاچه هند است.

دریاچه هند

هتلی لوکس در میان دریاچه
Rated 4.5/5 based on 470 reviews