غروب پودانگ

غروب پودانگ

پودانگ منطقه ای در شانگهای  چین میباشد که در گذشته فقط دارای زمین های کشاورزی بوده است.
با گذشت زمان این منطقه به قطب تجاری و اقتصادی شانگهای تبدیل شد و در آن آسمان خراش های شیشه ای زیبا و مدرنی ساخته شد.
پودانگ به هنگام غروب آفتاب بسیار دیدنی میشود و همچنین شب ها نیز نورپردازی های بسیار زیبایی بر روی آسمان خراش ها انجام میشود.

پودانگ چین

غروب پودانگ
Rated 4.5/5 based on 470 reviews