کاخ تابستانی پکن

کاخ تابستانی پکن

کاخ تابستانی ، قصری زیبا در میان تپه های مشرف به دریاچه کونمینگ است که در گذشته به عنوان اقامتگاه تابستانی حاکمان چین استفاده شده است . این دریاچه در واقع به تقلید از دریاچه غرب در هانگزو طراحی شده است . دریاچه کونمینگ در نیمه قرن 18 ام بازسازی شد و به شکل وسیعی گسترش داده شد . این کاخ در 15 کیلومتری پکن واقع شده است .
این کاخ باستانی دارای سه بخش سیاسی ، مسکونی و سرگرمی و تفریحی است . بخش سیاسی آن دارای تالار بزرگی است که معروف به تالار خیر خواهی و طول عمر است و در آن نشست های سیاسی و دیپلماتیک اتفاق می افتد .
منطقه مسکونی هم شامل تالار شادمانی و طول عمر است که محل زندگی امپراتور و همسرش بوده است . بخش سرگرمی و تفریح که راهرویی طولانی در قسمت غربی کاخ است .
تور چین را با بازدید از اماکن تفریحی با ما تجربه کنید

کاخ تابستانی پکن

کاخ تابستانی پکن
Rated 4.5/5 based on 470 reviews