معبد آنک کوسون سالا پاتایا

معبد آنک کوسون سالا پاتایا


معبدی چینی در شهر ساحلی پاتایا است که در واقع موزه ای از آثار باستانی چینی به شمار میرود . معبدی که در فاصله 15 کیلومتری پاتایا قرار گرفته است . این موزه در کنار یک دریاچه قرار گرفته است . قدمت بعضی از ظروف سفالی این موزه به 3000 سال میرسد .
معماری ساختمان در 3 طبقه است . این موزه بسیار زیبا بوده و در آن غرفه های مختلفی از آثار تاریخی چین قرار دارد. عتیقه های چینی ، تصاویر بودا و مجسمه های بودایی و مجموعه ای از مجسمه های خدایان چین است. گشت و گذار در این موزه یک نیمروز وقت می برد. 

پاتایا

معبد آنک کوسون سالا پاتایا
Rated 4.5/5 based on 470 reviews