فواره تروی روم

فواره تروی روم


فواره تروی ، آبنمایی به ارتفاع 26 متر است که در منطقه تروی روم قرار گرفته است . این آبنما در سال 1762 ، توسط نیکولای سالوی ساخته شده است . تروی بزرگترین فواره دوران معماری باروک در روم است . تروی ، یکی از معروفترین فواره های جهان هم محسوب می شود . ارتفاع تروی 26 متر و عرض آن 20 متر است .در این آبنما ، نپتون به شکلی به تصویر کشیده شده است که گویی در حال نبرد با مخلوقاتی است که از آب بیرون آمده اند .
بخشی از آبنمای تروی ، حوضچه ای پر از آب است که بر اساس باور مردم، اگر مسافر هستید و میخواهید روزی به روم بازگردید ،سکه ای در حوضچه بیاندازید تا آرزوی شما محقق شود.باور دیگر اینکه اگر زن و مرد رومی ، دو سکه در آب بیاندازند ، رابطه عاشقانه آنها حفظ می شود .
سکه های این حوضچه برای سوپرمارکتی که برای نیازمندان روم است ،استفاده می شود . اطراف فواره چراغ هایی تعبیه شده است که شب هنگام روشن می شوند و فضایی رویایی به وجود می آورند.
فواره تروی یکی از جاذبه های مورد توجه گردشگران تور ایتالیا است

فواره تروی روم

فواره تروی روم
Rated 4.5/5 based on 470 reviews