آنکارا تلفیقی از فرهنگ غرب و شرق

آنکارا تلفیقی از فرهنگ غرب و شرق

آنکارایکی از مهمترین شهرهای آسیایی از نظر سیاسی , فرهنگی محسوب میشود این شهر آسیایی با فرهنگی اروپایی تلفیق شده و این امکان را فراهم می آورد که شما معماری, غذا, مد و هنر غرب و شرق را در کنار هم تجربه کنید.آنکارا شهری سرزنده است که با هزینه ای نسبتاً متوسط میتوان سفری دلنشین را در این شهر داشته باشید


آنکارا

آنکارا تلفیقی از فرهنگ غرب و شرق
Rated 4.5/5 based on 470 reviews