معبدی معلق بر فراز صخره های مهیب

معبدی معلق بر فراز صخره های مهیب


معبدی معلق بر فراز صخره ها ی مهیب بر بالای کوه هونگشان چین که همواره مورد توجه گردشگرانی از اقصی نقاط دنیا بوده است
این معبد 1500 سال پیش در مکانی غیر استوار و خطرناک ساخته شده است و هر لحظه انتظار آن میرود که فرو بریزد اما در عین شگفقتی هنوز هم از جای خود تکان نخورده و  مورد توجه گردشگران است.

معبد چین


معبدی معلق بر فراز صخره های مهیب
Rated 4.5/5 based on 470 reviews