طولانی ترین پل شیشه ای جهان

طولانی ترین پل شیشه ای جهان

طولانی ترین پل شیشه ای جهان تنها یک پل نیست!!
برای اینکه به عمق جمله ی بالا و تکاپوی گردشگران تور چین برای مواجهه ی بی حد و حصر با ترس پی ببرید؛ با ما تا پایان این متن همراه باشید. تصور کنید در ارتفاع 288 متری از سطح زمین قرار دارید و با کف پوش هایی که برای محافظت از سطح پل به شما می دهند اولین قدم را بر روی یک پل شیشه ای بسیار شفاف می گذارید و قرار است مسافتی 488 متری را مهمان این پل باشید، به دلیل شفافیت این شیشه ها بی شک برای برداشتن هر قدم باید مطمئن شوید که در زیر پایتان سطحی وجود دارد، اگر فکر می کنید با رسیدن به اواسط پل به این ارتفاع عادت کرده اید و دیگر نمی ترسید و می توانید از مناظری که در زیر پایتان قرار دارد لذت ببرید، سخت در اشتباهید، زیرا ناگهان سطح زیر پایتان ترک بر می دارد و شما با اولین ترک یکی ازاین دو راه را انتخاب خواهید کرد یا بر روی پل خواهید نشست و یا با تند قدم بر داشتن سعی بر ایجاد ترکِ بیشتر در آن قسمت از پل خواهید کرد، اما خوب است بدانید هر کدام از این دو راه را که انتخاب کنید ترک های شیشه بیشتر خواهد شد.
در آن لحظه افرادی بر روی پل هستند که به کمک شما می آیند تا بتوانید باز هم بر روی پای خود بایستید.
این پل در سال 2017 افتتاح شده است و در منطقه ی sceic hongyagu در استان هبی قرار دارد.
خوب است یاداور شویم که چین در سال 2016 پل شیشه ای دیگری را در zhangjajaie استان هوران ساخته بود که هنوز مرتفع ترین پل معلق در جهان است که در دره ای به ارتفاع 300 متر از سطح زمین قرار دارد و دو صخره را بهم وصل می کند.
مهندسان چینی برای به رخ کشیدن هنر و دانش معماری خود در آن زمان از خبرنگاران خواسته بودند که با چکش به روی آن ضربه بزنند و به مقاومت آن پی ببرند. اما این پل اندکی بعد به دلیل مراجعه کنندگان بیش از حد بسته شد و بهره برداری مجدد از آن به زمانی دیگر موکول شد

طولانی ترین پل شیشه ای جهان

طولانی ترین پل شیشه ای جهان
Rated 4.5/5 based on 470 reviews