پارک امیرگان استانبول

پارک امیرگان استانبول


یکی از قدیمی ترین پارک های استانبول است که در نزدیکی باغ اتاتورک ، در کنار تنگه بسفر در جنوب استانبول قرار دارد. اوج زیبایی این پارک در ماه آوریل است . پارک امیرگان در عین حال که از نظر زیبایی بسیار برجسته است ، یک پارک تاریخی است که بیش از 5 قرن قدمت دارد.

شهرت آن در وهله اول به خاطر گلهای لاله بسیار زیبای آن و از سوی دیگر به خاطر عمارت های چوبی تاریخی آن است . ساخت این عمارت ها در قرن 19 اتفاق افتاده است این عمارت ها به نامهای صورتی ، سفید و زرد معروف اند.
بازدید از پارک امیرگان میتواند گزینه جالب توجهی در تور استانبول باشد

پارک امیرگان استانبول


پارک امیرگان استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews