معبد آرولمیگو سری را جاکالیامان مالزی

معبد آرولمیگو سری را جاکالیامان مالزی

معبد شیشه ای مالزی که تماماً از شیشه های رنگی ساخته شده است و بازتاب نور در این شیشه ها بسیار زیبا و چشم نواز میباشد. این معبد در مرز بین  مالزی و سنگاپور واقع شده ویک معبد قدیمی محسوب میشود

این معبد در سال 1923 ساخته شده و از سال 1996 بازدید آن برای عموم آزاد شد.

تور مالزی

معبد آرولمیگو سری را جاکالیامان مالزی
Rated 4.5/5 based on 470 reviews