جنگل بلگراد استانبول

جنگل بلگراد استانبول

جنگل برگ ریز بلگراد در 15 کیلومتری استانبول واقع شده و قدمت آن مربوط به دوره ی عثمانی میشود و در آن زمان منبع اصلی تامین آب شهر محسوب می شده است.
جنگل بلگراد پر از درختان بلند و باستانی است و همچنین قنات های تاریخی بسیاری در این جنگل وجو دارد.
آب و هوای این جنگل بسیار مطبوع و خنک میباشد و همچنین امکان برپایی پیک نیک نبز وجود دارد.

جنگل بلگراد استانبول

جنگل بلگراد استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews