شهر جنگلی چین

شهر جنگلی چین


لیوژو فارست سیتی بزرگترین شهر جنگلی چین است که در سال 2020 به بهره برداری می رسد .قرار است در هر متراژ شهر یک گونه خاص از گیاهان و درختان کاشت شود ، حتی روی بام ساختمان ها و بیمارستان ها و مدارس .

تامین برق شهر هم با کمک سلولهای خورشیدی صورت می گیرد. در نتیجه بسیاری از تجهیزاتی که باعث آلودگی می شوند ، مورد استفاده قرار نمی گیرد و از سوی دیگر وجود چنین حجم عظیمی گیاه و درخت می تواند به رفع هر نوع آلودگی کمک کند


شهر جنگلی چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews