اسکله ابرا دبی

اسکله ابرا دبی

اسکله ابرا دبی در بر دبی جنوبی ترین قسمت دبی قرار دارد ، در منطقه ای تاریخی که از نظر تجاری هم منطقه ای فعال به نظر می رسد .اسکله ابرا دبی با قایق های چوبی اش ، یک فرصت استثنایی برای دریانوردی کوتاه را برای شما فراهم می کند.

اگر از حوالی 5 صبح تا نیمه شب به آنجا مراجعه کنید ، میتوانید یک قایق سواری 10 دقیقه ای را تجربه کنید.حرکت قایق ها از اسکله ابرا شروع و از بستکیه به سمت بازار پارچه فروشها و گالری هنر و از آنجا به بازار طلا می رود.

این اسکله نزدیک ایستگاه مترو الغبیبه است، بد نیست سری هم به بازار قدیمی در شرق اسکله بزنید

اسکله ابرا دبی
Rated 4.5/5 based on 470 reviews