جشنواره جاز ادینبورگ

جشنواره جاز ادینبورگ

 


یکی از دهمین جشنواره‌های برتر جاز اروپا، جشنواره جاز ادینبورگ است که با بیش از ۱۷۰ اجرا از نوازندگان سراسر جهان در کنار بازدید از شهر، جشنواره بی‌نظیری خواهد بود. در سال ۱۳۵۶ این جشنواره برای اولین بار برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره نشان دادن تعالی موسیقی و خلاقیت در ساخت موسیقی در پایتخت اسکاتلند است. حمایت از نوازندگان اسکاتلندی و ارتباط آنها با موسیقی بین المللی باعث شکوفایی و محبوبیت این جشنواره ، نه تنها در اسکاتلند، بلکه در کل انگلستان است. 

زمان برگزاری جشنواره از ۲۳ تیر تا ۱ مرداد ماه در اسکاتلند است

جشنواره جاز ادینبورگ
Rated 4.5/5 based on 470 reviews