کوه هوانگ چین

کوه هوانگ چین

رشته کوههای هوانگ شان (کوه زرد) در شرق چین یکی از مقاصد برتر گردشگری تور چین است
ویژگی بارز این منطقه داشتن رشته کوههایی با قله های گرانیتی ، درختان کاج و ابرهای زیبا است
تله کابینی وجود دارد که گردشگران را از پایه تا قله کوه میبرد
6000 پله هم در دوران باستان به سمت رشته کوه تراشیده شده است .

کوه هوانگ چین

کوه هوانگ چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews