زیباترین روستای متروکه جهان

زیباترین روستای متروکه جهان

هوتوان زیباترین روستای متروکه جهان است که در جزایر شنگسی چین قرار دارد و دیوارهای آن به طرز شگفت انگیزی با گیاهان سبز پوشانده شده است
این روستا در نزدیکی خلیج طبیعی ایجاد شده است و مهمترین دلیل متروکه شدن این روستا دور بودن از جوامع شهری می تواند باشد .
به نظر می رسد شغل اصلی مردم این روستا ماهیگیری بوده است و با گسترش شهر نشینی این روستا رها شده است و به این شکل در آمده است .
در کمتر از 50 سال روستایی متروکه ، تبدیل به یک جاذبه گردشگری شده است به طوری که روزانه هزاران گردشگر از آن دیدن میکنند
گفته شده است که این روستا بالغ بر 500 خانه وار داشته است و بعد از مهاجرت تعداد کثیری از روستاییان  هوتوان ، بقیه مردم هم مجبور به ترک این روستا شده اند.بعد از مهاجرت روستاییان اینجا در مدت کوتاهی تبدیل به پوششی از گیاهان و پیچک ها شد به طوری که خانه و کوچه و خیابان شکل خود را از دست دادو دیگر اثری از روستا باقی نماند و تنها چیزی که قابل روئیت بود پیچک های در هم تنیده بر روی دیوارهای کاهگلی بود.البته جالب است بدانید که تعداد انگشت شماری از اعضای روستا حاضر به ترک آن نشدند و ماندند و گذر اتفاقی گردشگران به این روستا و گرفتن عکس هایی هنرمندانه از این روستا توانست آن را فراتر از یک روستای متروکه مطرح کند و همین امر باعث شد برخی از روستاییان دوباره به هوتوان برگردند تا بتوانند امکانات لازم برای اقامت و بازدید گردشگران را فراهم کنند.

هوتوان زیباترین روستای متروکه جهان

زیباترین روستای متروکه جهان
Rated 4.5/5 based on 470 reviews