کوه هوانگ شان ، کوهسار جان

کوه هوانگ شان ، کوهسار جان


در زیر دریایی از ابرهای سفید که بر فراز هفتاد و دو قله سنگی شناورند و در کنار درختان سرو بلند افراشته ای که شاخه هاشان در غلظت ابرها غرق شده، آبی از زمین میجوشد که با بخاری سفید به اقیانوس شناور بالای سرش متصل میگردد و زمین و آسمان و فضا و زمان را به هم پیوند میزند. این چشمه آب حیات است چشمه ای که امپراطور زرد در آن شنا کرد و جوانی و عمر جاوید یافت.
این چشمه آبگرم معدنی در قدیم تانگ چوان نام داشته و چشمه آن واقع زیر قله زی شی در کوه هوانگ شان واقع در شهر هوانگ شان در جنوب استان آن هویی چین است. کوهی عظیم زیبا و سحر انگیز که هر ببینده ای را شاعر میکند.
سلسله ای از هفتاد ودو قله سربه فلک کشیده که سر به ابرها میسایند و پلکانی سنگی و قدیمی که راه دسترسی به انها را فراهم کرده، هزاران هزار درختِ سرو و کاج واقع در ارتفاع بیش از 800 متری، در لابه لای سنگ های کوه روییده و تمام قامت ورود مسافران را انتظار میکشند.
در ابتدای مسیر درختی عجیب با دستانی گشوده ایستاده که شاخه هایش تنها در یک سو رشد کرده اند و شاخه پایینی اش با انحنایی خاشعانه به گونه ای خم شده که گویا به میهمانان تعظیم میکند. این درخت که سمبل مهمان نوازی مردم چین است و به درخت خوشامد گو مشهور شده، گویی با آغوشی باز گردشگران تور چین را به سوی جوانی جاوید دعوت میکند. راه کوهستان پر از سنگ ها و قله هایی که همچون مجسمه های عظیم از حیوانات، انسانها و یا موجودات افسانه ای به نظر میرسند.

کوه هوانگ شان

موجوداتی که انگار پس از راه یافتن به این کوهستان به زنذگی جاوید و بی زوال رسیده اند و سالها و قرنها آمدن و رفتن مردمان و دلبستگیهایشان را دیده اند و حالا با چهره ای سنگی تنها به گذر زمان و موجودات فانی اش خیره شده اند.
همین پیوستگی و بی زمانیِ افسانه وار، این بهشتِ سحر انگیز را به منبع الهام شاعران و نقاشان و هنرمندان از قرنها پیش تا عصر حاضر بدل کرده. عجیب نیست اگر متوجه شباهتهای این مناظر با سیاره «پاندورا» در فیلم «آواتار» شوید . یا با ایستادن در میان درختان، جنگهای رقص گونه شاهکارِ «آنگ لی» ، «ببر خیزان، اژدهای پنهان» را تجسم کنید.
چون همین کوهستان الهام بخش هردو کارگردان بزرگ در تصویر سازی هایشان بوده. خود شما هم میتوانید چیزهای تازه ای در آن تخیل کنید و افسانه های ذهنی خودتان را شکل دهید. مناظر این کوه هربار و همیشه برای هرکسی منحصر بفردند.این کوهستان با گردش فصول تغییرات گسترده ای را در خود تجربه میکند و از سفید پوشی زمستان تا سبزی بهار و حتی هزار رنگی پاییز و تابستان را در خود دارد.
زمستان هوانگ شان به عروسی سپید پوش میماند که لباسش با درختان سرو و کاج نقره دوزی شده. و سبزی بهارش به سان الهه ایست که قله ها را مانند کودکانی یتیم و آفتاب سوخته در آغوش گرفته. این مناظر بی نظیر شاید بهترین جا برای شکوفایی تخیل و احساسات آدمی باشند، قایم باشک هرروزه قله ها در میان ابرها و بازی سرزنده درختان زیر نور آفتاب یا قطرات باران، هرکدام میتواند بازدید کنندگان را به شکلی به وجد بیاوردو حتی غافلگیر کند.
جایگاه دریای ابرها نیز متغیر است و به دریای ابرهای شرقی، جنوبی، غربی، شمالی و آسمانی تقسیم می شود. شما در قله لیان هوا، تیان دو و قله گوانگ مینگ می توانید به تماشای این دریا ها لذت بنشینید و از منظره زیبای آسمانی که در انتهای دریا دیده می شود و با رسیدن به قله کوه، دست یافتنی تر به نظر می رسد لذت ببرید.
هرکدام اینها تجربه ای منحصر به فرد است که تا ابد هم تکراری نمیشوند شاید به همین دلیل بوده که زمین شناس و مسافر مشهور سلسله مینگ "شو شیا که" گفته است: پس از دیدن پنج کوه بزرگ چین به کوه دیگری نگاه نمی کنم و پس از دیدن کوه هوانگ شان، نگاه خود را به سوی آن پنج کوه باز نمی گردانم.
کوه هوانگ شان جزو ده منظره زیبای معروف چین است که در سال 1990 عنوان میراث فرهنگی و طبیعی جهانی را به خود اختصاص داده و سال 2004 نیز به عنوان نخستین گروه پارک زمین شناسی جهان انتخاب شد. گفتنی است که کوه هوانگ شان از مناظر طبیعی و مقاصد گردشگری چین است که سه عنوان جهانی یعنی میراث طبیعی جهانی، میراث فرهنگی جهانی و پارک زمین شناسی جهانی را به خود اختصاص داده.

کوه هوانگ شان ، کوهسار جان
Rated 4.5/5 based on 470 reviews