قدیمی ترین موزه هندوستان

قدیمی ترین موزه هندوستان


قدیمی ترین موزه هندوستان

موزه آلبرت هال جیپور هند "Albert Hall Museum" یکی از موزه های شهر جیپور در راجستان هند، قدیمی ترین موزه هندوستان و موزه دولتی راجستان می باشد.. این ساختمان واقع در باغ رام نیواس، در بیرون شهر مقابل دروازه جدید، نمونه بی نظیری از معمای هندی است.

این بنا به عنوان یک موزه عمومی در سال 1887 افتتاح شد به موزه مرکزی دولت نیز معروف است.. این موزه مثل سیتی پالاس جیپور ،مجموعه غنی از آثار باستانی مثل نقاشی، فرش، عاج، سنگ، مجسمه های فلزی، و آثار کریستالی رنگارنگ را به نمایش می گذارد
قدیمی ترین موزه هندوستان
Rated 4.5/5 based on 470 reviews