چرا پله‌های اسپانیایی رم معروف شدند؟

چرا پله‌های اسپانیایی رم معروف شدند؟

چرا پله‌های اسپانیایی رم معروف شدند؟ پله‌های اسپانیایی عریض ترین و طولانی ترین پله ها در اروپا است که در واقع در شهر رم ایتالیا در حوالی میدان اسپانیا قرار دارد که میدانی به نام Trinita dei را به این میدان اسپانیایی وصل می کند. پله‌های اسپانیایی یک راه‌پله‌ ی زیبا در شهر رم ایتالیاست که از شیب تند بین «پیازا دی اسپاگنا» و «پیازا ترینیتا دی مونتی» می‌گذرد و به کلیسای «ترینیتا دی مونتی» که در بالای پله‌ها قرار دارد، می‌رسد . این پله‌ها در مجموع ۱۳۵ پله دارد (معمولاً برآمدگی سیستم فاضلاب را به عنوان پله‌ی اول اشتباه می‌گیرند) در بین سال های ۱۷۲۵-۱۷۲۳ ساخته شد. طرح پله های اسپانیایی معمار نسبتاً ناشناس ایتالیایی به نام «فرانچسکو دی سانکتیس» کشید و هزینه‌ی ساخت پلکان هم از میراث دیپلمات فرانسوی به نام «اتینه گوفیر» تأمین شد. درواقع پله‌های اسپانیایی برای ایجاد ارتباط میان سفارت اسپانیا و «کلیسای ترینیتا دی مونتی» که در آن زمان تحت سرپرستی پادشاه فرانسه بود، ساخته شد. سفارت فرانسه در میدان پایین پله‌ها بود، بنابراین نام آن میدان به «پیازا دی اسپگنا» یا میدان اسپانیا تغییر یافت. نامی که بعدها بر این پلکان هم باقی ماند.

چرا پله‌های اسپانیایی رم معروف شدند؟
Rated 4.5/5 based on 470 reviews