کوهی که حرکت میکند

کوهی که حرکت میکند

پدیده جابجایی کوهها که بر اثر حرکت پوسته زمین اتفاق میافتد در بسیاری موارد یک امر طبیعی است .
یکی از کوههایی که هر سال چندین سانتی متر جابجا می شود و یکی از مهمترین جاذبه های مالزی محسوب می شود ، کوه کینابالو در پارک جنگلی کینابالو است که ارتفاعی بالغ بر 4100 متر دارد و مردم مالزی معتقدند که روح اجدادشان در این کوه به آرامش میرسد
حرکات این کوه باعث ایجاد یک شیب تند در این کوهستان شده است که رعایت اصول عبور از این منطقه برای گردشگران تور مالزی ، ضروری است این کوه که بلندترین نقطه مالزی محسوب می شود، هر ساله هزاران توریست را به سمت خود میکشاند و یکی از مهمترین جاذبه های مالزی محسوب می شود



کوه کینابالو

کوهی که حرکت میکند
Rated 4.5/5 based on 470 reviews