تالاب های کارالا،هند

تالاب های کارالا،هند

یکی از بهترین گزینه ها در سفر به هند گشت و گذار با قایق های چوبی در تالاب کارالا میباشد. کارالا در حقیقت شبکه ای از تالاب ها و رودخانه هایی است که به ساحل کارالا منتهی میشوند.

در این ساحل ماهیگیری بین مردم بومی منطقه رواج دارد. شما میتوانید یک تور 8 ساعته از آلاپازا به کولام در این ساحل داشته باشید،که یکی از محبوبترین تورهای آن منطقه است.

سفر به هند

تالاب های کارالا،هند
Rated 4.5/5 based on 470 reviews