رودخانه ی لی کروز چین

رودخانه ی لی کروز چین


یکی از رودخانه های زیبا و محبوب در چین که افسانه های بسیاری نیز در مورد آن گفته میشود. طی کردن طول 83 کیلومتری این رودخانه حدود 4،5 ساعت زمان میخواهد. در طول این بازدید میتوانید سری به غار کرون بزنید و از دهکده های اطراف رودخانه نیز دیدن کنید.

رودخانه ی لی کروز چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews