لی جی آنگ ، ونیز شرق

لی جی آنگ ، ونیز شرق


لی جیآنگ یکی از 4 شهر باستانی چین است که به ونیز شرقی شهرت دارد .
شهرت این شهر به تعدد کانالها و پلهایش است. کانالهای پر سرو صدا با ماهی های درشت و رنگارنگ با جریان آبی که چرخهای آبی را به جریان می اندازند و همچنین تعداد زیادی (حدودا 350 عدد) پل با قدمتی بیش از 800 سال ....
لی جی انگ با وجود حفظ فرهنگ اصیل چینی و تمام جاذبه های معماری سنتی ،مملو است از ساختمانهای چند طبقه با سقف های شیروانی و خیابانهای سنگ فرش ،مغازه ها و رستورانها و هتلهای مدرن.
از دیگر جاذبه های این شهر میتوان به روستای ساکت و قانونمند باشیا در کوه پایه های کوه جادوی اژدهای برفی ، دره ماه آبی ( که از فاصله دورچشم اندازی شبیه ماه ابی رنگ دارد) ،پارک جادوی بهار ، دریاچه لوگو ، استخر اژدهای سیاه ، برج ونگو و محل اقامت مو .... اشاره کرد.

لی جی آنگ چین

لی جی آنگ ، ونیز شرق
Rated 4.5/5 based on 470 reviews