روستای شگفت انگیز اسمورف ها!

روستای شگفت انگیز اسمورف ها!

جوزکار،روستایی کوچک در اسپانیا که تا سال 2011 تمامی خانه های آن به رنگ سفید بودند،اما پس از آن به پیشنهاد شرکت سونی پیکچرز تمامی خانه های این روستا به رنگ آبی روشن درآمدند که علت این کار تبلیغی برای معرفی فیلم اسمورف ها بود

پس از پایان پروژه مردم روستا رنگ خانه هایشان را تغییر ندادند و ازآن پس این روستا به یکی از جالبترین جاذبه های گردشگری تبدیل شد.


روستای شگفت انگیز اسمورف ها!
Rated 4.5/5 based on 470 reviews