معرفی ساحل مامزار دبی

معرفی ساحل مامزار دبی

ساحل مامزار دبی یکی از سواحل گسترده ای است که امکانات تفریحی بسیار زیادی دارد ، به طوری که به عنوان پارک ساحلی هم معروف است.
ساحل مامزار دبی دو استخر طبیعی دارد ، این دو استخر در اثر برش دریا در آن منطقه به وجود آمده است که دریاچه ای به شکل استخر را به وجود آورده است.
ساحل مامزار دبی در واقع از 5 ساحل کوچکتر تشکیل شده است.در این ساحل شنا کردن آزاد است و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساحل به بانوان اختصاص داده می شود.در تمام طول ساحل نجات غریق ها حضور دارند.
دسترسی به این ساحل از طریق ایستگاه مترو Al Qiyadah به راحتی امکان پذیر است.

سواحل دبی

معرفی ساحل مامزار دبی
Rated 4.5/5 based on 470 reviews