شهر رنگین کمان

شهر رنگین کمان


گروهی از هنرمندان آلمانی شهر پاچوکا در مکزیک را به بوم نقاشی مبدل کرده‌اند. این گروه که پیش از این نیز طرح‌های هنری خیابانی بسیاری را اجرا کرد‌ه‌اند، این بار با رنگ‌ کردن ۲۰۹ خانه در یکی از شهرهای مکزیک رنگین کمانی زیبا خلق کرده‌اند.

۴۵۰ خانواده شرکت کننده در این طرح هدف خود را نزدیکی بیشتر ساکنین این شهر و کاهش جرم بیان کرده‌اند. این رنگین کمان مساحتی حدود ۲۰ هزار متر مربع را شامل می‌شود و تکمیل آن حدود دو ماه و نیم به طول انجامیده است.به عقیده کارشناسان این گونه طرحهای هنری موجب رونق‌ گردشگری در کشورها می‌شود پیش از این نیز یکی از شهرهای مکزیک به رنگ آبی فیلم «اسمارف» تولید شرکت سونی رنگ‌آمیزی شده بود که موجب بازدید ۸۰ هزار گردشگر از آن شد

شهر رنگین کمان
Rated 4.5/5 based on 470 reviews