کاخ های عثمانی استانبول

کاخ های عثمانی استانبول

استانبول شهری که سالیان طولانی پایتخت امپراطوری عثمانی بوده است و به همین علت کاخ های با شکوه و زیبای بسیاری در این شهر وجود دارد. هر کدام از این کاخ ها قدمت و اهمیت مختص به خود را دارند.
یکی از مهم ترین و زیباترین کاخ ها،کاخ "دلمه باغچه" میباشد. این کاخ بعد از کاخ توپکاپی مرکز امپراطوری عثمانی بوده است که در ساخت آن از معماری اروپایی استفاده گردیده است.
اتاق ها و سرسراهای این کاخ پر از گچ کاری ها و منبت کاری های بی نظیر است که با لوسترهای بزرگ،قالی ها و پرده های ابریشمی تزیین شده اند. در سفر به استانبول بازدید از این کاخ با شکوه را از دست ندهید

کاخ های عثمانی استانبول

کاخ های عثمانی استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews