کاخ پوتالا چین

کاخ پوتالا چین

پوتالا نام مرتفع ترین کاخ جهان است که در لهاسا چین قرار گرفته است .لهاسا بیش از 1000 سال تاریخ فرهنگی دارد . نام کاخ پوتالا از کوه پوتالا که یکی از کوههای مقدس آئین بودایی است گرفته شده است .
پوتالا در زبان سانسکریت به معنی منزلگاه بودای بخشنده است .
کاخ پوتالا روی تپه ی سرخ در مرکز لهاسا قرار دارد.
کاخ پوتالا اقامتگاه سابق دالایی لاما در شهر لهاسا است که در واقع یکی از عبادتگاههای مقدس بودائیان هم بوده است
کاخ پوتالا مشتمل بر قصر سفید و قصر سرخ و ساختمانهای اطراف آن است
در عمارت قصر سرخ مقبره 8 دالایی لاما قرار دارد . قصر سرخ یا همان پوترانگ ماریو ، بلندترین بخش کاخ پوتالا است که در حال حاضر در اختیار مروجان دین بودایی است
کاخ پوتالا مشتمل بر 9 طبقه و بیش از 1000 اتاق دارد و اتاق خواب شخصی دالایی لاما کمتر از نیم متر (0.465)متر مربع است. یکی دیگر از ویژگی های این کاخ وجود بیش از 20 هزار مجسمهو آثار هنری در آن نگهداری می شود . .
پوتالا از قرن هفتم میلادی به بعد قصر زمستانی دالای لاما ها بوده است
کاخ پولاتا در جریان جنگ های مختلف تخریب شده است ولی توسط ساسله کوئینگ بازسازی شده است
در حال حاضر دالایی لامای کنونی به نام تنزین گیاتسو به هند گریخته است و در پوتالا زندگی نمی کند و کاخ در اشغال جمهوری خلق چین است و از آن به عنوان موزه دولتی چین استفاده می کنندو امکان بازدی از این کاخ توسط گردشگران تور چین وجود دارد .
پوتالا در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است . کاخ پوتالا چین

کاخ پوتالا چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews