جزایر پرنس استانبول

جزایر پرنس استانبول

جزایر پرنس استانبول مجموعه ای از 9 جزیره خلوت و بکر در جنوب استانبول در بخش آسیایی آن و در واقع در دریای مرمره است دلیل نامگذاری این جزایر با نام پرنس این است که در گذشته ، شاهزارگان متخلف را به این جزایر تبعید می کرده اند.
 این جزایر مشتمل بر 9 جزیره کوچک هستند که فقط 4 تای آن قابل سکونت و رفت و آمد است و محبوب ترین آنها جزیره بیوک آدا است .

در حالت معمول شاید جمعیت جزایر پرنس از 20 هزار نفر تجاوز نکند اما در زمان اوج شلوغی به 500 هزار نفر هم می رسد.اینجا تا چشم کار میکند پوشیده از نخل و سرو است و چون هیچ وسیله نقلیه موتوری اینجا وجود ندارد ، سرشار از سکوت و آرامش است نکته مهم اینکه برای رفتن به این جزایر از قایق موتوری استفاده کنید ، تا سریعتر برسید و وقت بیشتری برای گشت و گذار در جزیره داشته باشید. تردد در این جزیره به وسیله درشکه و دوچرخه صورت می گیرد.
بازدید از جزایر پرنس را حتما در برنامه تور استانبول خود قرار دهید.


جزایر پرنس

جزایر پرنس استانبول
Rated 4.5/5 based on 470 reviews