شیخ زائد شاهراه مهم دبی

شیخ زائد شاهراه مهم دبی

شاهراه مهم دبی که بخشی از بزرگراهe11 می باشد این خیابان از میان آسمان خراش های قدیمی و جدید دبی عبور می کند
که معروف ترین آنها امارات تاورز است هم چنین مرکز خرید بسیاری همچون مال آوامارات و ابن بطوطه در مجاورت این جاده قرار دارند در تور دبی حتماً از این جاده زیبا دیدن کنید

شیخ زائد شاهراه مهم دبی
Rated 4.5/5 based on 470 reviews