مرکز جشن سنگاپور

مرکز جشن سنگاپور

ساحل Klarke guay مرکز جشن سنگاپور است که بیشترین سهم را از سواحل رودخانه سنگاپور دارد اینجا پر است از رستوران ها و بوتیک ها و بار و کلوپ هایی که همیشه پر از گردشگران خارجی است .

در طول ساحل احتمال اینکه فروشگاههایی را ببینید که در زیر سقف های ژله ای ساخته شده اند بسیار زیاد است در طول ساحل غذا خوری هایی در فضای باز قرار دارد که مورد استقبال توریست هاست .

اگر خواستید این غذا ها را امتحان کنید بهتر است از مکان هایی که تعداد بیشتری مراجعه کننده دارند خرید کنید ، تا غذای تازه تری را میل کنید.

اگر در طول تور مالزی سنگاپور به ساحل Klarke guay سری زدید ، تفریحات آن را امتحان کنید

مرکز جشن سنگاپور

مرکز جشن سنگاپور
Rated 4.5/5 based on 470 reviews