پارک سنگها

پارک سنگها

پارک سنگهای چند میلیون ساله در 9 کیلومتری شهر پاتایا قرار دارد  و در آن درختان و گیاهان و صخره های عظیم الجثه با قدمت چند صد ساله و چند میلیون ساله وجود دارند
مزرعه کروکودیل ها هم با بیش از 1000 کروکودیل در کنار همین پارک قرار دارد که بسیاری از حیوانات کمیاب و نایاب هم در
این پارک یافت می شوند

پارک سنگها
Rated 4.5/5 based on 470 reviews