بندرگاه ویکتوریا چین

بندرگاه ویکتوریا چین


بندر ویکتوریا که قبلاً بندر هنگ کنگ نیز نام داشت یکی از بنادر مهم و دیدنی چین میباشد. این بندر جزو عمیق ترین بندرهای جهان است و کشتی های باری و تفریحی بسیاری از آن عبور میکنند.
شب ها این بندر و آسمان خراش های اطراف آن بسیار زیبا هستند،همچنین هر سال به مناسبت تاسیس جمهوری خلق چین مراسم آتش بازی در بندر ویکتوریا انجام میشود.

بندر ویکتوریا چین

بندرگاه ویکتوریا چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews