ویروپاکشا،فرم خمیده ای از خدای هندو

ویروپاکشا،فرم خمیده ای از خدای هندو

 ویروپاکشا یکی از قدیمی ترین معابد هند است که در شهر همپی در جنوب کشور هند قرار گرفته است . این معبد دارای معماری آسیای شرقی است و توسط هندوهای مقیم هند ساخته شده است
این معبد از بیرون شبیه یک منحنی است گفته می شود که نمای این معبد فرم خمیده ای از خدای هندو است .
ویروپاکشا در قرن هفتم بعد از میلاد مسیح ساخته شده است و در ابتدا یک مقبره کوچک بوده است و در نهایت در زمان حکومت ویجایا نگارا توسعه یافته است .
ویروپاکشا 5 بار به صورت کلی مرمت و بازسازی شده است
از این معبد در طول تاریخ سخن ها و افسانه های فراوانی به میان آورده شده است .عقیده هندوها بر این است که ویروپاکشا از قرن هفتم به بعد تا کنون که 1300 سال از ساخت آن میگذرد ، همواره دایر بوده است و محل رفت و آمد هندوها بوده است .
بدون شک یکی از برنامه های تور هند بازدید از معبد ویروپاکشا خواهد بود .زمان مورد نیاز برای بازدید از معبد حداقل 3 ساعت است و معبد از ساعت 8 تا 18 دایر است

معبد ویروپاکشا هند

ویروپاکشا،فرم خمیده ای از خدای هندو
Rated 4.5/5 based on 470 reviews