«شهر یزد» ثبت جهانی یونسکو شد

«شهر یزد» ثبت جهانی یونسکو شد

شهر تاریخی یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

نام زیبای ایران ,وطن غیورمندان همواره با تاریخ و فرهنگ غنی پیوند خورده است که کمتر جایی در تمام دنیا از آن بهره برده است. به همین دلیل است که جهانیان هم نمی توانند در برابر میراث این خاک ارزشمند سکوت کنند و تحسینش نکنند.

بارها آثاری زیاد و شگفت انگیز ایرانی مورد توجه مردمان سراسر جهان قرار گرفته و در کنار هزاران آثار دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده اند. این بار نوبت یزد است که نامش در میان این فهرست بدرخشد و اولین شهر تاریخی ایران باشد که به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته می
شود. یزد شهری خفته در آغوش گرم کویر ایران است که در گذر سال ها کمتر تغییر چهره داده و هنوز بوی سنت و تاریخ از همه جایش به مشام می رسد.


«شهر یزد» ثبت جهانی یونسکو شد
Rated 4.5/5 based on 470 reviews