یوشان چین

یوشان چین


شجاعترین مردمان را در روستای یوشان خواهید دید!
اگردر طی سفرتان به چین ، مایل بودید جان بر کف ترین و قانعترین مردمانش را ببینید، حتما به روستای یوشان در استان هوبی سربزنید . در آنجا مردمانی را خواهید دید که همه روزه به علت عدم وجود منابع کافی برای تامین مایحتاج خود یا رسیدن به محل کار و بردن بچه ها به مدرسه، همه و همه از زن و مرد و پیر و جوان ،بالاجبار جانشان را به زیپلاینهای نحیف و واگنهای فرسوده ای میسپارند تا روزگارشان بگذررد.
موقعییت جغرافیایی روستا به گونه ایست که داخل دره ای سرسبز محاط شده با صخره ، قرار گرفته و از نزدیکترین شهرستان 150 کیلومتر دور تر است.
حدود 200 سال پیش اهالی یوشان برای رهایی از این سختی و دور افتادگی و انجام کارهای عادی روزانه شان زیپلاینی بر پا کردند که یک واگن برقی (با گنجایش 2 نفر بالغ ) بر روی آن می لغزد و مردم را از دهکده به نزدیکترین مقصد با قابلییت دسترسی به شهر میرساند . کابل زیپلاین در طول یک کیلومتر در امتداد دره ای به عمق 480 متر کشیده شده ؛ پس تا اینجا و با توضیحات بالا توانسته اید به عمق شجاعت اهالی یوشان پی ببرید.
از همه جالبتر اینکه تا کنون بعد از گذشت 2 قرن از عمر یک جفت کابل و یک کابین فرطوط هیچ حادثه ی فاجعه باری گزارش نشده است.
یکی از روستاییان که 15 سال است از کابلها محافظت میکند ، مدعیست هفته ای یک بار کابل را روغن کاری میکند تا مسافران واگن سلامت به مقصد برسند.

یوشان چین
Rated 4.5/5 based on 470 reviews