هتل آترو استانبول (Atro)

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه