هتل ارکید سنگاپور (ORCHID)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه
اینترنت بی سیم

موقعیت اقامتگاه

کشور: سنگاپور
شهر: سنگاپور