هتل کمپینسکی سامرلند بیروت (Kempinski Summerland)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه
اینترنت بی سیم

موقعیت اقامتگاه

کشور: لبنان
02183348