پارک این بای رادیسون پریبالتیسکایا (PARK INN PIRBALISTYKAYA)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه
اینترنت بی سیم

موقعیت اقامتگاه