هتل کنراد بسفروس استانبول (conrad hotel bosphorus)

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه