شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت آژانس مسافرتی قصر شیرین می باشد.

1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت آژانس مسافرتی قصر شیرین می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت آژانس مسافرتی قصر شیرین) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در سایت آژانس مسافرتی قصر شیرین عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

نظرسنجی

شرایط و ضوابط
Rated 2.5/5 based on 486875 reviews