بیمه بارداری در تور آنتالیا

پرسش و پاسخ های سفردسته بندی: پرسش های تور ترکیهبیمه بارداری در تور آنتالیا
حدیث پرسیده شده در 2 سال پیش

ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﺩاﺭ ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺭ 20ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺭﻡ ﻣﻴﺨﺎﺳﺘﻢ ﻧﻆﺮ ﺷﻤﺎ ﺭاﺑﺪﻭﻧم ﺑﺮاﻱ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻳﻢ?ﺁﻳﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﭽﻪ ﻭﺧﻮﺩﻡ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﺩ? ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ اﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ ﭘﻴﺶ اﻭﻣﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻩ ?ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ اﺯ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﻴﺪﻥ ﻭﻣﻴﺨﺎﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻮ ﺁﻧﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاﻱ ﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻡ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ اﻳﺮاﻥ ﺣﺪﻭﺩا ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺸﻪ?و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻣﻦ ﺯﻳﺮ 7ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ اﻳﺮاﺩﻱ ﻧﺪاﺭﻩ?

1 سوال
رضا قزلباش عضو سایت پاسخ داده شده در 2 سال پیش

سلام.

شما باید با پزشک خودتون مشورت کنید که مشکلی پیش میاد یا نه , اما از نظر موقعیت توی آنتالیا خیر آنجا مشکلی نیست.

بیمه تور هم فقط برای حوادث هستش.

هزینه ویزیت پزشک حدودا 100 دلار هستش.