جریمه بار اضافه در سفر به ترکیه

پرسش و پاسخ های سفردسته بندی: پرسش های تور ترکیهجریمه بار اضافه در سفر به ترکیه
سعید پرسیده شده در 2 ماه پیش

جریمه بار اضافه در سفر به ترکیه چقدر است؟

1 سوال
فاطمه شیخ پور عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

zzzzzzz