سفر با دوچرخه

حسین پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام ،اگر فردی با دوچرخه بخواهد از ترکیه عبور کند و به نیمه دیگر آن که در اروپا وجود دارد برای سفر برود با چه موانع روبرو می شود البته پاسپورت با اعتبار داشته باشد به چه چیزهای دیگر نیاز پیدا می کند ؟

1 سوال
رضا قزلباش عضو سایت پاسخ داده شده در 1 سال پیش

سلام

مانعی وجود ندارد و هیچ مشکلی به وجود نمی آید

اشتراک گذاری این مطلب در: